Kancelaria

Kancelaria Notarialna
Notariusz Andrzej Jankowski

ul. Młyńska 20
66-300 Międzyrzecz

tel. fax (95) 720 55 50 kom. 603 774 307

e-mail:
andrzej.jankowski@izbanotarialna.szczecin.pl
andrzej.jankowski@izba.net.pl

REGON: 080227767
NIP: 599-182-32-01

konto bankowe; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
43 2030 0045 1110 0000 0203 2160

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00
Po uzgodnieniu możliwe jest dokonywani czynności w innych dniach i godzinach.